10. in 11. septembra 1909 sta Ana Maria Klauer in njen brat Emil izvedla 12. vzpon čez Steno; Ana Maria je bila prva ženska, ki je preplezala mogočno triglavsko steno. Plezala sta po Nemškem stebru, v slabih vrmenskih razmerah, nevihto sta prebila v bivaku.

Čeravno ju je zgodnje slovensko alpinistično zgodovinopisje deklariralo za Nemca, za kar sta se verjetno imela tudi sama, pa sta bila Ana Maria in Emil oba rojena Ljubljančana. In po materi Slovenca. Družina Klauer je namreč živela na Špitalski ulici (današnja Stritarjeva) v centru Ljubljane, v hiši neposredno ob Ljubljanici oz. današnjem Tromostovju. Oče Jakob, ki je prihajal iz Beljaka, se je v Ljubljani poročil z Emilijo roj. Bregar.

Hvala “gorskima doktorjema” (Peter Mikša in Jure K. Čokl) za podatke!