ARIH, Miha (vzdevek Mihol), alpinist in partizan (1918, Podkoren – 1944, Podkoren).

Izbrani vzponi

Prvenstveni vzpon v Rogljici (Julijske Alpe, 1940).

Prva zimska ponovitev Hornove smeri v Jalovcu (Julijske Alpe, 1942).

Prvenstveni vzpon na Rakovo špico po severozahodni steni (Julijske Alpe, 1943).

Viri

Savenc, Franci. »Arih, Miha«. Slovenska biografija. Ljubljana: SAZU, Založba ZRC, 2019.