5. septembra 1914 je Bogumil Brinšek kot avstro-ogrski rezervni pehotni častnik padel na srbski fronti.

Brinšek je bil alpinist, jamar, fotograf …

Bil je ustanovitelj plezalne družbe Dren, ki je na začetku 20. stoletja pri nas pomembna za razvoj alpinizma in začetek zimske alpinistike, smučanja in jamarstva. Nastanek skupine se datira v leto 1908. Idejno vodilo drenovstva je bilo osvajanje slovenskih gora pred nemškimi alpinisti, s čimer so skušali preprečiti ponemčevanje imen slovenskih gora in plezati brez gorskih vodnikov, kot je bila navada dotedanjega alpinizma na Slovenskem. Skupina prijateljev, mladih izobražencev, ki se je zbirala okrog Bogumila Brinška in Rudolfa Badjure, je opravila nekaj za tiste čase dobrih vzponov, kot so bili vzpon čez Triglavsko severno steno in nekaj podobnih tur v Kamniških Alpah, na primer vzpon čez zahodno steno Planjave in po grebenu Zeleniških špic, prvi pa so se pozimi povzpeli tudi na vrh Grintovca. Drenovci so bili tudi začetniki gorniške fotografije.

Vir fotografije: Wikipedia.