ČINČ JUHANT, Breda, alpinistka, bivša direktorica Prirodoslovnega muzeja Slovenije (2002-2022). (1963, Ljubljana – ).

Vzponi

Prvi jugoslovanski ženski vzpon na Pik Korženevske (7105 m). (1990)

Viri

Gafić, Muhamed. Odiseja 7000. Sarajevo: Vertikale, 1999.

Raziskava, ki jo je v sklopu magistrske naloge opravila Julija Šuligoj. Z Bredo Činč Juhant je bil opravljen tudi intervju (27.10.2021, opravila Julija Šuligoj, ki hrani tudi posnetek pogovora).