COPELAND, Fanny Susan (vzdevek Gospa Miss), alpinistka, prevajalka, novinarka, pevka

(1872, Birr, Irska – 1970, Ljubljana)

Izbrane knjige

Beautiful Mountains: In the Jugoslav Alps. Split: The Jugoslav Bureau, 1931.

(z Miro Debelak Deržaj) A Short Guide to the Slovene Alps (Jugoslavia) for British and American Tourists. Ljubljana: Kleinmayr & Bamberg, 1936.

The Selkies: A Fantasy of the North. An Opera with Imaginary Music. Oxford: Shakespeare Head Press, B. Blackwell, 1939.

Izbrani prevodi

Vošnjak, Bogumil. A Bulwark against Germany: The Fight of the Slovenes, the Western Branch of the Jugoslavs, for National Existence. London: G. Allen & Unwin, 1917.

Čermelj, Lavo. The Jugoslav minority in Italy. Ženeva: International Union for Associations for the League of Nations, 1927.

Rejec, Albert. Who Should Have Trieste? Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1953.

Kosmač, Ciril. A Day in Spring. London: Lincoln Prager, 1959.

Levstik, Fran. Martin Krpan. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1960.

Viri

Mikša, Peter, in Maja Vehar. Copeland, Fanny Susan. Slovenska biografija. Ljubljana: SAZU, Založba ZRC, 2019.

Bobič, Pavlina. Fanny S. Copeland. V: Usode prve svetovne vojne. Ur. Mateja Ratej. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Str. 23–29.

Batagelj, Borut. Fanny Susan Copeland (1872–1970). V: Pozabljena polovica: portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ur. Alenka Šelih idr. Ljubljana: Tuma, SAZU, 2007. Str. 125–128.