»Planinstvo srčna zadeva Slovencev«

France Avčin je bil inženir elektrotehnike, strokovnjak za varnost v gorah, okoljevarstvenik (eden prvih pri nas), gorski reševalec, predavatelj in pisec. Bil je član Schweizer Alpen–Club sekcije v Bernu in častni član Club Alpin Français. Kot prvi povojni predsednik Planinskega društva Slovenije je poudarjal etično-kulturni pomen udejstvovanja v gorah in pozdravljal dosežke v tujih gorah.

Poleg njegovih poklicnih uspehov na področju elektrotehnike, je pomembno prispeval k napredku tehnične in varovalne alpinistične opreme pri nas. V času druge svetovne vojne se je udejstvoval kot partizan in bil v diplomatski misiji poslan v Francijo in Švico. Tam se je spoznal z alpinistično opremo, ki pri nas še ni bila dostopna in v domovino pripeljal najlonske vrvi in podplate iz gume. Bil je oče marsikaterega izuma. Njemu pripada na primer izum prestavljivih in deljivih derez »Universal«, bolje poznanih kot »avčinke«. Patentiral jih je lata 1953 z željo, »da bi jim uspelo preprečiti čim več nesreč v gorah« kot »iznajditeljev skromni prispevek letošnjemu šestdesetemu jubileju slovenske planinske organizacije.« Uporabljale so jih odprave v tuja gorstva in Jugoslovanska ljudska armada. Licenca je bila prodana v tujino, od leta 1963 so jih nato izdelovali v podjetju Salewa. Poleg tega je izboljšal tehnične metode v plezanju, turnem smučanju in gorskem reševanju ter sodeloval pri izboljšanju varnosti pri plezanju. Našel je način, kako plezalec vzdigne k sebi ponesrečenega soplezalca z lastno silo, kar je pomemben manever pri reševanju ponesrečenca. Na njegovo pobudo je bila ustanovljena komisija za raziskavo in standardizacijo plezalnih vrvi, pri kateri je tudi sodeloval z raziskavami o dinamičnem preizkušanju plezalskih vrvi. Njemu gre torej zasluga, da so karakteristike plezalnih vrvi, ki jih kupujemo danes, standardizirane.

Njegovo delo Kjer tišina šepeta, izdana leta 1964, je še danes aktualna zbirka zapisov o slovenskih in tujih gorah, v kateri najdemo tudi opise nekaterih najbolj zvenečih alpinističnih imen (Juliusu Kugy, Henrik Tuma).

Julija Šuligoj


Viri:

Avčin, France. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001100/

Avčin, France. Kjer tišina šepeta. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1967.