Ivan Rožman (1901–1937), gradbenik, alpinist, smučar in ustanovni član Turistovskega kluba Skala. Po prvi svetovni vojni je s Klementom Jugom preplezal nekaj klasičnih smeri v Julijskih Alpah.

Skalaš Janko Skerlep ga imenuje »odlični tovariš« in dodaja, kako so v Avstriji začeli delati poskuse smučanja s krili (s platnom od rok do nog) in premagovanja strmin po zraku. Domislila sta si, da bi bili skoki mogoči tudi brez pripomočka, izračunati pa bi bilo treba upor smučarja in smuči ter hitrost zaleta, da bi se ustvarila nekaka zračna

blazina, po kateri bi skakalec plaval, in pa naklon strmine med njim in pobočjem ter dolžino skoka. »Za primer sva vzela dolžino 100 metrov. Rožman je bil genij v izračunavanju teh elementov in po nekaj večerih sva na podlagi njegovih izračunavanj prišla do krivulje terena in potrebne hitrosti v doskoku. Tako je bila rojena zamisel skakalnic za smuške polete, kakršnih še nikjer ni bilo. Skalašev nas je bilo premalo in smo bili brez prostorov, zato je Rožman to zamisel sporočil Zimsko športni zvezi in sta jo potem skupno z inž.

Bloudkom v praksi tudi izvedla.«

Ko je njegov načrt za skakalnico v Planici, ki je v javnosti bolj poznana kot Bloudkova velikanka, odobrila Mednarodna

smučarska organizacija, jo je Rožman s svojim gradbenim podjetjem leta 1934 tudi zgradil. Na tej novi skakalnici je na prvi tekmi kot prvi na svetu uporabil za pripravo skakalnice tako imenovani »snežni cement«.

Rožman je umrl na današnji dan leta 1937.

Vir in fotografija: Peter Mikša in Elizabeta Gradnik: Trden kakor skala. Kratka zgodovina Turistovskega kluba Skala (2017).