JAMNIK, Alenka, alpinistka, geologinja, bibliotekarska specialistka (1964, Ljubljana – ).

Vzponi

Prva ženska zimska ponovitev Direktne v Štajerski Rinki z Marijo Frantar. (1989)

Prva ženska ponovitev Helbe + Čopov steber v severni triglavski steni z Marijo Frantar. (1989)

Prva ženska zimska ponovitev Helbe v severni triglavski steni z Marijo Frantar. (1990)

Prva ponovitev Belega trikotnika v Prisojniku z Marijo Frantar. (1982)

Viri

Erman, Urša. »Ženski nasmeh v objemu gora. Petindvajset let od nesreče Marije Frantar.« Planinski vestnik 116/12 (2016), 48-51.

Raziskava, ki jo je v sklopu magistrske naloge opravila Julija Šuligoj. Z Alenko Jamnik je bil opravljen tudi intervju (24.8.2021, opravila Julija Šuligoj, ki hrani tudi posnetek pogovora).