JELINČIČ, Dušan, pisatelj, novinar, alpinist. (1953 – )

Odprave

Udeleženec odprave Karakorum ’86. Vzpon na Broad Peak (8051 m, Karakorum) kot prvi alpinist iz dežele Furlanije-Julijske krajine. (1986)

Udeleženec odprave alpinistov Furlanije – Julijske krajine. Vzpon na Gašerbrum II (8035 m, Karakorum). (2003)

Izbrana dela

Roman Zvezdnate noči. (1990)

Roman Biseri pod snegom. (1992)

Monografija Zgodovina Slovenskega planinskega društva Trst. (1984)

Roman Umor pod K2. (2001)

Literarne nagrade

Nagrada ITAS v Trentu, nagrada Bancarella Sport, častno literarno priznanje Italijanskega olimpijskega odbora CONI, nagrada Giuseppe Acerbi v Castel Goffredu (drugo mesto), nagrada Vstajenje za Le notti stellate. (vse 1994)

Nagrada Scritture di frontiera (drugo mesto), za Scacco al buio. (2003)

Premska nagrada za Alessandro delle lucciole (2005).

Viri

Dušan Jelinčič. https://drustvo-dsp.si/pisatelji/dusan-jelincic/

Jelinčič, Dušan. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1013170/