KOPČAVAR, Nina, alpinistka, planinska vodnica, ustanoviteljica turistične agencije Edlothia. (1977, Ljubljana – )

Vzpon

Nun (7135 m). (Himalaja, 2005)

Viri

Poročilo: Nun 2005 – UIAA. https://www.gore-ljudje.si/Kategorije/Novosti/porocilo-nun-2005-uiaa (Dostop: junij 2022, zadnjič dopolnjeno 2005).

Raziskava, ki jo je v sklopu magistrske naloge opravila Julija Šuligoj. Z Nino Kopčavar je bil opravljen tudi intervju (8.10.2021, opravila Julija Šuligoj, ki hrani tudi posnetek pogovora).