LEV SVETEK – slovenski alpinist in avtor t. i. primorske himne Vstala Primorska

Lev Svetek (1914-2006) je bil medvojni alpinist, ki je v družbi bratov Mira in Janeza Gregorina, Franceta Ogrina, Svetozarja Gučka in drugih plezal v Kamniško-Savinjskih Alpah in drugje.

Svetek, medvojni partizan in povojni pravnik je bil tudi absolvent glasbenega konservatorija ter pevec v ljubljanskem akademskem pevskem zboru pod vodstvom Franceta Marolta. Napisal je vrsto pesmi, na glasbo Rada Simonitija tudi primorsko himno Vstajenje Primorske oz. Vstala Primorska.

Fotografija: iz arhiva Marije Hlavaty, hrani Peter Mikša