Spomladi leta 1981 je bila organizirana velika jugoslovanska “all star” odprava v južno steno Lotseja. Ekipa je bila izjemno močna – na gori je delovala kot dobro namazan stroj, podmazan z bogatimi izkušnjami predhodnih velikih himalajskih odprav. Pod vodstvom Aleša Kunaverja so se z mogočno steno borili dva meseca.

Več kot 3000-metrska stena Lotseja je takrat veljala za najtežji nerešen himalajski alpinistični problem, v njej pa so od leta 1974 poskušali Japonci, Italijani in Francozi.

Pavel Podgornik, Andrej Štremfelj in NEJC (Jernej) Zaplotnik so po stebru v zgornjem delu stene dosegli višino 8250 m, po drugi varianti z zahtevnim prečenjem v levo pa sta Franček Knez in Vanja Matijevec nekaj dni kasneje dosegla rob stene. Stena je bila s tem torej preplezana, vrha pa odpravarji niso osvojili.

Na fotografiji Andrej Štremfelj – gorski vodnik pri plezanju (brez rokavic) v skalni stopnji na višini približno 8250 metrov. Vir (foto Peter Podgornik): Mikša, Golob. Zgodovina slovenskega alpinizma, 2013.