“Jesihova je zapisala, da sta označila mesto, kjer sta naletela na klin in odlom skale, kar sta ocenila kot mesto, kjer je Jug padel.”

Klement Jug je leta1922 s svojim prihodom med skalaše ustvaril prvo jasno ideologijo alpinističnega dela TK Skala, s svojimi vzponi pa je začel tudi najaktivnejše obdobje takratnega slovenskega alpinizma. Bil je prvi, ki je začel načrtno plezati prvenstvene smeri kot odgovor tujcem: “Sramota je, da so vse že pred nami preplezali tujci. Mi se moramo dvigniti nadnje. Človek zmore veliko, če hoče. In mi moramo hoteti, če naj postanejo vse naše planine v vsakem oziru naše. Kdor izmed narodov se zadovolji z majhnim, izgine. Za velike pa ni veličine nikoli dovolj. Jugoslovani smo po številu majhni, zato pa moramo po svojem bistvu postati veliki.”

V treh letih svoje plezalne poti je napredoval od najlažjih plezalnih vzponov do izjemno težavnih. Leto 1924 je bilo zanj izjemno plodno, vse najtežavnejše ture je opravil sam, brez soplezalca. Po tem mu je usoda preprečila nadaljnje vzpone, saj se je 11. avgusta 1924 smrtno ponesrečil med solo prvenstvenim vzponom preko zahodnega dela Triglavske severne stene, »desno od ledenega žleba«. Vzpon, če bi uspel, bi bil njegov najtežji.

Smer v Jugovi liniji sta leta 1930 preplezala Pavla Jesih in Milan Gostiša in danes nosi ime Jugov steber. Na fotografiji vidimo označeno mesto, ki sta ga na kartici, poslani Henriku Tumi narisala Pavla Jesih po njunem uspešnem vzponu v liniji Jugovega poskusa. Jesihova je zapisala, da sta označila mesto, kjer sta naletela na klin in odlom skale, kar sta ocenila kot mesto, kjer je Jug padel. (Vir: knjiga zgodovina slovenskega alpinizma (Peter Mikša, Urban Golob 2013), gradivo pridobljeno v Raziskovalni postaji ZRC SAZU Nova Gorica, zapuščina Henrika Tume.)

Več o Klementu Jugu pa si lahko preberete tukaj.