PAINKIHER, Lidija, alpinistka, športna plezalka.

Izbrani vzponi

Prvenstvena smer Židinja v Vevnici, z Rajmondom Kovačem. – (1980)

Prvenstvena smer Aksa v Vežici, z Rokom Kovačem. (1980)

Prva ponovitev Smeri Marije Pomočnice v Koglu, z Matjažem Ivnikom. (1981).

Prvenstvena smer Jančeva piramida v Ojstrici, s Frančkom Knezom. (1981)

Pik Komunizem (7595 m) – prva slovenska ženska odprava v tuja gorstva. (1982)

Prvenstvena smer Viharnik (Križevnik) zLojzetom Cajzek in Frančkom Knezom. (1982)

Prvenstvena Smer zgubljenih duš (Frdamane police) z Igorjem Škamperletom. (1982)

Prva prosta ponovitev Spominske smeri Mihe Laha (Vežica) z Igorjem Škamperletom, Rokom Kovačem in Bogdanom Biščakom. (1983)

Prvenstvena smer Korenina v Triglavu do Čopovega stebra, s Frančkom Knezom. (1981)

Viri

Virc, Boštjan, ur. Planinsko društvo univerza, Akademsko planinsko društvo. Zbornik 1949-2009. Ljubljana: Akademsko planinsko društvo, 2009, 65-67.

Frantar, Marička. »Ženska odprava Pamir 82.« Alpinistični razgledi 15 (1982): 32-36.