V 70. letih se verjetno o nobeni zimski turi pri nas ni toliko govorilo, kot o tri kilometre in več dolgem prečenju Stene po Zlatorogovih policah. Šlo je za tako izjemno turo – zimski problem št. 1, da je veljalo prepričanje, da imajo tisti, ki bodo prvi opravili to turo, tako rekoč zagotovljene vozovnice za prvo naslednjo odpravo v Himalajo… Tudi poskušali so mnogi, pa so o tem potem le malo govorili, raje so se še naprej načrtno pripravljali za nov poskus. Naposled je to uspelo petim Bohinjcem, na katere nihče takrat ni prav pomislil, čeprav so pred tem že opravili lepo turo – prečili so grebene od Črne prsti do Triglava in še Tosc pa Draški vrh.

To so bili Janko Humar, Marko Šurc, Pavle Odar, Janko Arh in Lojze Budkovič, ki so za prečenje rabili tri dni – od 20. do 23. decembra 1977. V dolino so sestopili v jutru četrtega dne.

Še osnovni fakti o smeri: to velikopotezno prečenje Stene so v celoti prvi opravili Joža Čop, Matevž Frelih, Miha Potočnik in Stane Tominšek 24. julija 1931. Ocena IV, večinoma III, toda težavna orientacija.

Fotografije: arhiv Janko Arh