Časovni trak knjig, v katerih so slovenski alpinisti popisali svoje odprave na osemtisočake, prinaša pregled literarne zvrsti, ki je doma tako priljubljena, kot so v mednarodnem prostoru priznani slovenski dosežki v Himalaji.

Med predstavljenimi knjigami so tudi prevodi tujih klasik gorniške literature, ki so najbolj vplivale na alpinizem in pisanje na Slovenskem. Za kontekstualizacijo pa so traku dodani odlomki časovnega traku Slovensko planinstvo skozi čas (https://zgodovina.pzs.si/), ki ga je ustvaril Peter Mikša.

KOLOFON:

Avtor besedila: dr. Jernej Habjan, Znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU; docent na Podiplomski šoli ZRC SAZU

Avtor fotografij, spletna izvedba in oblikovanje: Urban Pipan

Recenzent: doc. dr. Peter Mikša (FF UL)

Financer: časovni trak je nastal v okviru raziskovalnega projekta »Alpinistična literatura« (J6-1808), ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.