TUMA, Henrik, odvetnik, politik, publicist, planinec, jezikoslovec (1858, Ljubljana – 1935, Ljubljana).

Izbrane knjige

Imenoslovje Julijskih Alp. Slovensko planinsko društvo: Ljubljana, 1929.

Pomen in razvoj alpinizma. Tiskovna zadruga: Ljubljana, 1931.

Iz mojega življenja, spomini, misli in izpovedi. Založba Tuma: Ljubljana, 1997.

Planinski spisi. Založba Tuma: Ljubljana, 2000.

Izbrani vzponi

Vzpon v severno steno Mojstrovke (Julijske Alpe, 1884).

Prvenstveni vzpon na Pot skozi Okno v Prisanku (Julijske Alpe, 1906).

Vzpon preko Triglavske severne stene (Julijske Alpe, 2010).

Prvenstveni vzpon po Tumovi smeri na Veliko Špičje (Julijske Alpe, 1913).

Viri

Anon. Henrik Tuma. Wikipedia. Pridobljeno 16. 6. 2022. https://sl.wikipedia.org/wiki/Henrik_Tuma

Mikša, Peter. »Henrik Tuma – “zmagalec Triglavske stene”.« Spremenjeno 10. april 2018. https://www.friko.si/alpinizem-zgodovina/henrik-tuma-zmagalec-triglavske-stene

Mikša, Peter in Kornelija Ajlec. Slovensko planinstvo skozi čas. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2022.

Mikša, Peter in Urban Golob. Zgodovina slovenskega alpinizma. Ljubljana: Friko, Mikša in partnerji, 2013.